პირობები და ხელშეკრულება

წინამდებარე პირობები წარმოადგენს ხელშეკრულებას თქვენსა და შპს “ახალი ურთიერთობების კლუბი”-ს შორის, რომელიც დადებულად ითვლება თქვენს მიერ:
წინამდებარე ხელშეკრულების დადებით ადასტურებთ თქვენს ნებას ClubCard-ის ბარათის გამოყენების შემთხვევაში მიიღებთ ფასდაკლებებს, რაც მოგცემთ საშუალებას მიიღოთ ნივთი ან/და მომსახურება ფასდაკლებით და დაზოგოთ თანხა.

ხელშეკრულების დადებით თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით წინამდებარე პირობებს და ეთანხმებით მათ.
ბეჭდვა